Сервиз

Сервизната мрежа на фирмата е известна в цялата област и околността, с бъдеща перспектива за разширяване на дейността в цялата страна. „Кастор – ДМ“ извършва техническо обслужване на системи и съоръжения свързани с пожарната безопасност.

  1. Обслужване и проверка на пожарогасители. Наредба № 8121з-647 от 1 октомври 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите, поставя изискване да се извършват периодични проверки на носимите и возимите пожарогасители. При извършването на тази дейност, нашата фирма проявява пълен професионализъм.

 

service-1

 

Техниката, с която фирмата разполага за извършването на проверката е :

  • Стендове за отваряне и затваряне на пожарогасители;
  • Стендове за дозиране на пожарогасителния прах при пълнене на пожарогасителя;
  • Стендове за зареждане с транспориращ газ на прахови пожарогасители, намиращи се на постоянно налягане;
  • Стед за хидравлични изпитания на съоръжения под налягане;
  • Комплект с всички видове инструменти за пожарогасители;

Нивото на зареждане и ремонт е на високопоставено ниво не само заради важността на средството, а за да може клиентите да са удовлетворени и с по-високо ниво на сигурност.

  1. Сервизно обслужване – то включва извършване на абонаметна поддръжка на пожарогасителни и пожароизвестителни инсталации. Пожароизвестителните системи са изключитело важни.„Кастор-ДМ“ се занимава с проектиране, монтиране и поддръжка на пожароизвестителни системи, който намаляват риска от заплаха за човешкия живот. Те включват: датчици, пожароизвестителни системи и централи и звуково-светлинна сигнализация.

 

images 4