285

Противопожарно одеало – тежък тип 1.50 x 1.50

Описание на продукта:

Одеала тежък тип с размери 1.5 х 1.5м.
Пожарните одеала притежават разрешение за гасителна ефективност – ПО-ГЕ-30/10.04.2013г.