За нас

Фирма ЕТ „Кастор – ДМ“ е създадена през 1994г, със седалище и адрес на управление гр.Благоевград, ж.к. „Освобождение“, ул. „Шар Планина“ 7.

Фирмата е специализирана в областта на пожарната и аварийна безопасност. По законов ред тя притежава всички разрешителни за дейността по пожарна безопасност:

– Съгласно чл.91 ал.2,т.1 от закона на МВР, за пожарно обезопасяване и провеждане на превантивни и организационни мероприятия за пожарна безопасност;
thumb_170

– Съгласно чл.91 ал.2, т.4 за експлоатация на противопожарни средства и съоръжения, сервизно обслужване;

thumb_160
– Съгласно чл.91, ал.2, т.4 за експлоатация, поддържане и обслужване на ПИИ и ПГИ, вътрешни пожарни кранове и т.н.;

thumb_120
– Сетификат за коректна фирма за 2015г.

thumb_171
Фирма ЕТ „Кастор- ДМ“ предлага на своите клиенти както закупуването на противопожарна техника, така и нейното обслужване; продажба на всички видове пожарогасители, датчици, пожароизвестителни системи, пожарни кранове, пожарни касети, изготвяне на евакуационни схеми и т.н. ЕТ „Кастор – ДМ“ предлага и консултации с цел запознаване на продукта, както и на демонстрации на пожарната техника. Ние залагаме на качеството на продукта и на обслужването му, добро отношение към затвърдени и нови клиенти, за да можем да затвърждаваме тяхното доверие към нас. За нас е много важно да бъдем коректни, да извършваме услугите си с професионализъм и да бъдем отговорни към извършващата се дейност.
Целите на нашата фирма в бъдеще са: разширяване на фирмената дейност в областта, а и извън нея; затвърждаване на постигнатите до сега умения и способности;актуализация и придобиване на универсално качество; предлагане на най-новите съоръжения на пазара в областта на пожарната техника и инсталация.